Deze WhatsAppGroep is voor de voorzitters en door hen aangegeven vertegenwoordigers. In deze groep wordt informatie gedeeld en kunnen vragen worden gesteld. Ook vindt in deze groep de voorbereiding en afstemming plaats over de formele en informele bijeenkomsten van Regio-overleg (of de RegioRaad).

Voor het lid worden van deze groep kun je contact opnemen met:

Peter van der Sman (Voorzitter)

Ton Vijverbeg (Vice-voorzitter)