De admiraliteit waar de Westlandse watergroepen Maasland, Kwintsheul en de Lier bij zijn aangesloten is de Admiraliteit Delfland RA1

vanuit deze admiraliteit worden de CWO examens georganiseerd en afgenomen.

Ook zijn er de GADVER en KLADVER als overlegorganen.