Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Het bestuur van de Regio Westland bestaat uit:

 • Praktijkcoach, Karlijn
 • Penningmeester, Evan
 • Web-master, Dennis
 • Vice-voorzitter, coördinator waterwerk, Ton
 • Voorzitter, Peter

Recent hebben we de groepen ondersteund om te kunnen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dit is nu in de afrondende fase. De uitgangspunten zijn:

 • WAT de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurders bij Scouting verenigingen en stichtingen zijn, staat beschreven in de Modelstatuten en het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland. Scouting Nederland heeft de Modelstatuten en het Huishoudelijk Reglement aangepast zodat deze voldoen aan de WBTR.
 • HOE de bestuurders uitvoering geven aan hun functie zodat het handelen voldoet aan de WBTR is vastgelegd in ons eigen Bestuursreglement. Er is een Bestuursreglement gemaakt voor bestuurders van de Vereniging en een Bestuursreglement voor de Stichting. [ Hier vind je de laatste versie van de Bestuursreglementen voor de Regio Westland]
 • Dat iedere Scoutinggroep binnen de Regio Westland:
  • Een formele Vereniging en een Beheerstichting heeft.
  • De modelstatuten van Scouting Nederland overneemt en vastlegt bij de Notaris. [Het bestuur zoekt één Notaris die dat tegen een voordelig tarief voor allemaal wil doen!]
  • Alle bestuurders laat inschrijven bij de Kamer van Koophander (Wettelijke verplichting)
  • Iedere bestuurder een verklaring laat ondertekenen dat deze het bestuursreglement heeft gelezen, begrepen en zal volgen.

De toegevoegde waarde van de Regio Westland: De Regio moet het platform zijn waar groepen informatie, kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Daarnaast faciliteert de Regio de samenwerking tussen de groepen voor het organiseren van gezamenlijke toffe activiteiten en evenementen (zoals het Westland Scouting Spektakel). Vrijwilliger zijn bij de Scouting, de zorg voor een fijne en veilige omgeving voor de jeugdleden, brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom is de zorg voor het onderhouden en ontwikkelen van relevante competenties bij de Teams van Leidinggevenden een kernactiviteit van de Regio.

Als bestuur kunnen we veel coördineren en in gang zetten, maar de uitvoering is mensenwerk waar vrijwilligers voor moeten worden gevonden. De Regio is er voor en door de groepen. Daarom maken we ons als bestuur nu sterk voor het opzetten en vullen van diverse teams die voor de groepen in de Regio de werkelijke toegevoegde waarde willen realiseren. 

We denken hierbij in elk geval aan de volgende Teams: Competentie-ontwikkeling, Penningmeesters, Activiteiten-organisatoren, Waterwerk en een Kennisbank. We gaan er ook van uit, dat als dit lekker gaat lopen, dat er dan ook weer meer voorstellen komen voor andere Teams en dus een steeds levendiger en meer waardevolle Regio Westland.

Ben jij één van die mensen die de Regio Westland wil versterken? Bekijk de vacatures en neem dan eens contact op met het bestuur voor een praatje.

Heb je zelf geen tijd, maar ken je iemand die dit wel wil en kan? Bespreek dit dan eens met deze persoon en wijs hem of haar op deze pagina.