Het leiden en begeleiden van kinderen en jongeren brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Veel leidinggevenden bij de Scouting hebben veel kennis en ervaring opgedaan tijdens hun eigen ontwikkeling als jeugdlid van Scouting. Ook opleidingen en opvoeding dragen bij aan de eigen kennis en ervaring.

Scouting biedt alle leidinggevenden deelname aan de Scouting Academy.  De Scouting Academy biedt het raamwerk voor het ontdekken en vaststellen van de eigen aanwezige competenties en biedt ook het aanbod om de competenties naar behoefte verder te ontwikkelen. Als leidinggevende ben je onderdeel van een team. Daarom hoeft niet iedereen dezelfde competenties te hebben. We richten ons dus op het hebben van competente teams.

 

Praktijkbegeleider: Iedere groep heeft 1 of meerdere praktijkbegeleiders. Een praktijkbegeleider begeleidt individuele leidinggevenden om zich verder te ontwikkelen als leidinggevende, passend in het team.

Praktijkcoach: De Regio heeft 1 of meerdere praktijkcoaches. De praktijkcoach ondersteunt praktijkbegeleiders in hun functioneren en ontwikkeling.

Competenties: Door de praktijkbegeleider wordt samen met jou onderzocht welke competenties je al bezit. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding/gedrag. De competenties die je al bezit, hoef je niet nog een keer te leren (je zal ze wel in de praktijk moeten onderhouden). Samen met je praktijkbegeleider en je team bepaal je welke behoefte je hebt aan het ontwikkelen van je competenties.

Gekwalificeerd leiding: In het raamwerk van de Scouting Academy zijn competentiemodules gedefinieerd. Voldoe je aan de competenties in een module, dan wordt je daarvoor gekwalificeerd.  De modules zijn:

 • Module 1: Spelvisie en spelaanbod
 • Module 2: Scouting in de Samenleving
 • Module 3: Scouting Academy
 • Module 4: Leeftijdseigen kenmerken
 • Module 5: Activiteitenwensen en spelideeën
 • Module 6: Programmeren
 • Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces
 • Module 8: Veiligheid
 • Module 9: Presenteren en uitleggen van activiteiten
 • Module 10: Gewenst gedrag
 • Module 11: Evalueren
 • Module 12: Gespreks- en overlegvaardigheden

 Hier vind je alle informatie over de Scouting Academy en de hierboven genoemde Modules