Als (bege)leiding is het nodig om je te kwalificeren binnen scouting. Het is een grote verantwoordelijkheid om met kinderen en jongeren om te gaan. Binnen Scouting Academy ga je aan de slag met persoonlijke competenties. Niet iedereen hoeft hetzelfde te leren. Sommige mensen weten dingen al van studie of door ervaring.

Al sinds 2014 organiseert en begeleid regio Westland trainingen volgens het Scouting Academy model.

Praktijkbegeleider

Door de invoering van scouting Academy zal elke vereniging binnen de regio een praktijkbegeleider moeten aanwijzen. Een praktijkbegeleider begeleidt individuele leidinggevenden om zich verder te ontwikkelen als leidinggevende.

Praktijkcoach

Binnen de regio maken we momenteel gebruik van de praktijkcoach van regio Den Haag. De praktijkcoach ondersteunt praktijkbegeleiders in hun functioneren en ontwikkeling.

Competenties
Door de praktijkbegeleider wordt gekeken naar competentie die je al beschikt. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding/gedrag. De competenties die iemand al beheerst, hoeft hij/zij niet meer te leren. Deze kunnen weggestreept worden na overleg met de praktijkbegeleider. Wat overblijft, kan je leren door het volgen van trainingen.

Gekwalificeerd leiding

Om gekwalificeerd leiding te worden, dien je over kennis en vaardigheden te beschikken van de 12 deelkwalificaties:

Module 1: Spelvisie en spelaanbod

Module 2: Scouting in de Samenleving

Module 3: Scouting Academy

Module 4: Leeftijdseigen kenmerken

Module 5: Activiteitenwensen en spelideeën

Module 6: Programmeren

Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces

Module 8: Veiligheid

Module 9: Presenteren en uitleggen van activiteiten

Module 10: Gewenst gedrag

Module 11: Evalueren

Module 12: Gespreks- en overlegvaardigheden

Om hierover te beschikken, kun je in gesprek gaan met de praktijkbegeleider van je eigen groep.