De admiraliteit waar de Westlandse watergroepen Maasland, Kwintsheul, de Lier en den Hoorn bij zijn aangesloten is RA1

www.admiraliteit1.nl

vanuit deze admiraliteit worden de CWO examens georganiseerd en afgenomen.

Ook zijn er de GADVER en KLADVER als overlegorganen.