Hier komt informatie over de afgelopen of de aankomende activiteiten.

Vermeldenswaardig is de Berentocht, georganiseerd door Scouting De Lier.

Sommige telefoons laten het onderstaande plaatje niet goed zien, je kunt ook kijken op:

www.facebook.com/berentochtscoutingdelier